Bitwa Warszawska [20]

90. rocznica Bitwy Warszawskiej

Seria: brak
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: lustrzany
Naklad: 50000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: tampondruk 3D
Data emisji: 2010-08-12
Cena emisyjna: 134 zł
Z lewej strony napis: 1920. Po jego prawej stronie prostopadle napis: 90. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ. Z prawej strony stylizowany wizerunek żołnierza polskiego z karabinem, na tle fragmentu obrazu Jerzego Kossaka "Cud nad Wisłą".

Projektant: Grzegorz Pfeifer
Z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod nim napis: 20 ZŁ. Po lewej stronie orła prostopadle napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2010. Z lewej strony, na tle stylizowanego fragmentu mapy, wizerunek twarzy Józefa Piłsudskiego z profilu. U dołu napis: 15.VIII.1920 r. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Projektant: Grzegorz Pfeifer

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
www.artmonety.com.pl 128.00
130.00  
130.00  
130.00  
135.00  
www.monetyujurka.pl 150.00
159.00  
159.00  
www.supermonety.pl 159.99
169.00  
www.numizmato.pl 189.00

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

90. rocznica Bitwy Warszawskiej

Bitwa Warszawska w 1920 r. była starciem zbrojnym, które zdecydowało nie tylko o losach wojny, ale i o losach narodu polskiego. Zwycięstwo nad bolszewikami uwolniło także Europę od niebezpieczeństwa narzucenia jej siłą niechcianego systemu społeczno-politycznego. W 1920 r. doszło do militarnej konfrontacji Rosji Sowieckiej i Polski. Celem państwa polskiego była likwidacja rządów bolsze- wickich i zmniejszenie trwającego od stuleci zagrożenia ze strony Rosji. Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Józef Piłsudski zamierzał wyrwać spod jej wpływów także Ukrainę i Litwę. Natomiast zamiarem władz bolszewickich było rozszerzenie rewolucji na Europę, co miała przyspieszyć interwencja Armii Czerwonej.

Po początkowych ...

Czytaj cały artykuł