Bitwa Warszawska [20]

90. rocznica Bitwy Warszawskiej

Seria: brak
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: lustrzany
Naklad: 50000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: tampondruk 3D
Data emisji: 2010-08-12
Cena emisyjna: 134 zł
Z lewej strony napis: 1920. Po jego prawej stronie prostopadle napis: 90. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ. Z prawej strony stylizowany wizerunek żołnierza polskiego z karabinem, na tle fragmentu obrazu Jerzego Kossaka "Cud nad Wisłą".
Z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod nim napis: 20 ZŁ. Po lewej stronie orła prostopadle napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2010. Z lewej strony, na tle stylizowanego fragmentu mapy, wizerunek twarzy Józefa Piłsudskiego z profilu. U dołu napis: 15.VIII.1920 r. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
150.00  
www.numizmatyczny.com 150.00

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

90. rocznica Bitwy Warszawskiej

Bitwa Warszawska w 1920 r. była starciem zbrojnym, które zdecydowało nie tylko o losach wojny, ale i o losach narodu polskiego. Zwycięstwo nad bolszewikami uwolniło także Europę od niebezpieczeństwa narzucenia jej siłą niechcianego systemu społeczno-politycznego. W 1920 r. doszło do militarnej konfrontacji Rosji Sowieckiej i Polski. Celem państwa polskiego była likwidacja rządów bolsze- wickich i zmniejszenie trwającego od stuleci zagrożenia ze strony Rosji. Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Józef Piłsudski zamierzał wyrwać spod jej wpływów także Ukrainę i Litwę. Natomiast zamiarem władz bolszewickich było rozszerzenie rewolucji na Europę, co miała przyspieszyć interwencja Armii Czerwonej.

Po początkowych ...

Czytaj cały artykuł