25 l. Trybunału Konstytucyjnego [25]

25. rocznica powstania Trybunału Konstytucyjnego

Seria: brak
Nominał: 25 zł
Metal: 900/1000 Au
Średnica: 12 mm
Waga: 1 g
Stempel: lustrzany
Naklad: 5000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2010-09-29
Cena emisyjna: 401 zł
Centralnie stylizowany wizerunek bramy wejściowej zdobionej boniowaniem, znajdującej się w budynku Trybunału Konstytucyjnego. U dołu, na tle wnętrza bramy, stylizowany wizerunek księgi. W otoku napis: 25. ROCZNICA POWSTANIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.
Z prawej strony u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po lewej stronie orła u dołu napis: 25 ZŁ. W środku stylizowany wizerunek symbolu paragrafu. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, oddzielony kropką od oznaczenia roku emisji: 2010. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
440.00  
www.supermonety.pl 499.99
550.00  
www.numizmatyczny.com 649.00

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

25. rocznica powstania Trybunału Konstytucyjnego

Polski sąd prawa istnieje już 25 lat. Pierwszą ustawę o Trybunale Konstytucyjnym uchwalono 25 kwietnia 1985 r. Trzy lata wcześniej, 26 marca 1982 r., na podstawie noweli konstytucyjnej Trybunał został wpisany do konstytucji. Czas, który upłynął od ustanowienia noweli konstytucyjnej do uchwalenia ustawy, to okres ostrych sporów o kompetencje sądu prawa. Od początku wpływowe środowiska przeciwstawiały się idei stworzenia sądu konstytucyjnego, nie bez racji postrzegając go jako instytucję niezależną i trudną do politycznego podporządkowania.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 1985 r., będąca wynikiem kompromisu osiągniętego z dużym trudem, ograniczała pozycję i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Ograniczenie ...

Czytaj cały artykuł