Władysław Łokietek [50]

Władysław Łokietek

Seria: Skarby Stanisława Augusta
Nominał: 50 zł
Metal: 999/1000 Ag
Średnica: 45 mm
Waga: 62.2 g
Stempel: zwykły
Naklad: 5000 sztuk
Rant: Władysław Łokietek, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami.
Dodatek: brak
Data emisji: 2013-09-13
Cena emisyjna: 705 zł
Centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Władysława Łokietka z profilu, w misiurce i ozdobnej zbroi. W otoku napis: VLADISLAUS LOCTICUS SEU CUBITALIS. U dołu, sygnatura: I. P. H. F.
U dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-13. W otoku napis:RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej kropce, napis: 50 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: CASIMIRI/CUJAVIAE/DUCIS FILIUS,/TER EXUL, ET REDUX/IN PATRIAM, ET SOLIUM,/DISJECTAS REGNI/PARTES COLLEGIT,/ET JUNXIT./OBIIT A. DOMIN: 1333./AETAT: 73. REG: 13. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
2999.99  
www.swiat-monet.pl 3550.00
3999.00  
www.goldon.pl 4000.00
4199.00  

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

Skarby Stanisława Augusta - Władysław I Łokietek

Kazimierza kujawskiego księcia syn, po trzykroć wygnaniec, powróciwszy na ojczystą ziemię rozrzucone części państwa zebrał i połączył. Umarł roku pańskiego 1333, mając lat 73, panowawszy lat 13, dnia 2 marca. Na trzeciej w serii monecie oglądamy medal z Władysławem I Łokietkiem, który przywrócił piastowską dynastię na polski tron po krótkim panowaniu Wacławów czeskich. Jego wielką zasługą jest zjednoczenie znacznych części Królestwa Polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego.

Na portrecie autorstwa Marcella Bacciarellego – będącym pierwowzorem medalu wykonanego przez Jana Filipa Holzhaeussera – przedstawiono królewskie popiersie, a rysy twarzy Łokietka odwzorowano zapewne z nagrobka w katedrze wawelskiej. Król ...

Czytaj cały artykuł