Adam Mickiewicz [200]

200-lecie urodzin Adama Mickiewicza (1798-1855)

Seria: brak
Nominał: 200 zł
Metal: 900/1000 Au
Średnica: 27 mm
Waga: 15.5 g
Stempel: lustrzany
Naklad: 3000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1998-12-02
Cena emisyjna: 940 zł
Wizerunek głowy Adama Mickiewicza. Z lewej strony wizerunku półkolem napis: ADAM MICKIEWICZ, z prawej strony półkolem napis: 1798 1855.
U góry półkolem napis: 200 ZŁ, obok oznaczenie roku emisji: 1998. Poniżej w czterech liniach napis: ...Patrz! / jak te myśli dobywam sam z siebie, / Wcielam w słowa, one lecą / ADAM MICKIEWICZ. Poniżej z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony godła w dwóch liniach ukośny napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz - najwybitniejszy poeta polskiego romantyzmu - urodził się 24 grudnia 1798 r. najprawdopodobniej w Zaosiu koło Nowogródka. Był drugim spośród pięciu synów Mikołaja i Barbary z Majewskich Mickiewiczów. Wychowywał się w trudnych warunkach, gdyż dochody 2 praktyki prawniczej ojca nie były wysokie, a jego śmierć (w 1812 r.) niemal pozbawiła rodzinę środków do życia. Po ukończeniu prowadzonej przez dominikanów szkoły w Nowogródku (1815) Mickiewicz rozpoczął studia na Uniwersytecie Wileńskim. Utrzymywał się ze stypendium, zobowiązującego do podjęcia później pracy nauczycielskiej. Jako student współorganizował tajne Towarzystwo Filomatów (1817), a później Zgromadzenie Filaretów (1820). Organizacje te, koncentrując swoje ...

Czytaj cały artykuł