Ignacy Daszyński [100]

Ignacy Daszyński

Seria: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Nominał: 100 zł
Metal: 900/1000 Au
Średnica: 21 mm
Waga: 8 g
Stempel: lustrzany
Naklad: 1200 sztuk
Rant: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Dodatek: brak
Data emisji: 2021-11-04
Cena emisyjna: 2200 zł
Centralnie portret Ignacego Daszyńskiego. Wzdłuż dolnego brzegu półkolem napis: IGNACY DASZYŃSKI.
Centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-21. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, u dołu napis: 100 ZŁ, poprzedzony i zakończony rombem. W tle promieniście rozchodzące się płaszczyzny. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

Ignacy Daszyński

Ignacy Daszyński (1866–1936), polski polityk socjalistyczny w Galicji, wieloletni poseł w parlamencie austriackim z ramienia Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Górnego Śląska (PPSD), premier rządu lubelskiego w listopadzie 1918 r., poseł Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) na Sejm RP kolejnych kadencji (od 1919 r.), marszałek sejmu w latach 1928–1930.

Pochodził z wielodzietnej, szlacheckiej rodziny galicyjskiej. W młodości był wielokrotnie aresztowany i pozbawiany prawa do kontynuowania nauki; pozostawał pod wpływem starszego brata, socjalisty, Feliksa. Po jego śmierci, od lat 90. XIX w., rozpoczął samodzielną karierę socjalisty jako publicysta m.in. „Pracy”, autor broszur politycznych, następnie redaktor ...

Czytaj cały artykuł