Odkrycie kopalni „Krzemionki” [50]

100. rocznica odkrycia zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego „Krzemionki”

Seria: brak
Nominał: 50 zł
Metal: 999/1000 Ag
Średnica: 45 mm
Waga: 62.2 g
Stempel: zwykły
Naklad: 7000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: soczewka, wysoki relief, krzemień pasiasty, oksyda
Data emisji: 2022-07-12
Cena emisyjna: 950 zł
Centralnie wizerunek górnika z okresu pradziejowego pracującego w kopalni krzemienia pasiastego. Poniżej owalny element z krzemienia pasiastego. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, od lewej strony ku górze, napis: 100. ROCZNICA ODKRYCIA ZESPOŁU PRADZIEJOWYCH KOPALNI KRZEMIENIA PASIASTEGO „KRZEMIONKI”, zakończony perełką.
Centralnie, na tle stylizowanego fragmentu skały z krzemieniem pasiastym, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Powyżej, z lewej strony, piktogram Wielkiej Matki pochodzący z zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Poniżej, z lewej strony orła, napis: 50 ZŁ. Wzdłuż dolnego brzegu, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2022.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
www.mdnumi.pl 950.00
976.00  
979.00  
www.monety.gdynia.pl 999.00
1050.00  

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

100. rocznica odkrycia zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego „Krzemionki”

Sto lat temu 19 lipca 1922 r. młody geolog Jan Samsonowicz w czasie badań terenowych przemierzał pola wsi Krzemionki położonej w ówczesnym powiecie opatowskim w województwie kieleckim. Wśród pól i łąk natrafił na duże nagromadzenie niezwykłych, lejowatych zagłębień. Okazały się one prehistorycznymi szybami górniczymi. Samsonowiczowi udało się zejść do kilku pradziejowych wyrobisk, w których znalazł pierwotne narzędzia górnicze wykonane z krzemienia i poroża. Po przeprowadzeniu niezbędnych oględzin i pomiarów zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z wyjątkowym, epokowym odkryciem. Odnalazł rozległe prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego, które funkcjonowały tu w neolicie i we wczesnej epoce brązu (ok. 3900–1600 ...

Czytaj cały artykuł