Zjazd w Gnieźnie [100]

1000-lecie zjazdu w Gnieźnie

Seria: brak
Nominał: 100 zł
Metal: 900/1000 Au
Średnica: 21 mm
Waga: 8 g
Stempel: lustrzany
Naklad: 2200 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2000-03-08
Cena emisyjna: 560 zł
Stylizowane wizerunki siedzących: Bolesława Chrobrego i Ottona III. W tle ornament i fragmenty architektury romańskiej. Powyżej półkolem napis: 1000-LECIE. U dołu stylizowany lew na wici roślinnej. W otoku napis: ZJAZDU W GNIEŹNIE.
Z prawej strony w stylizowanym owalu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczenie roku emisji: 2000. Z lewej strony stylizowany wizerunek awersu denara Bolesława Chrobrego. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA. Poniżej napis: 100 ZŁ. U dołu półkolem napis: POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
2950.00  

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

1000-lecie zjazdu w Gnieźnie

Przyjęcie w 966 r. przez Mieszka I chrztu zapoczątkowało chrystianizację kraju. W ten sposób Polska oficjalnie stała się krajem chrześcijańskim i włączona została do europejskiej wspólnoty wyznaniowej. W stosunkach z Cesarstwem Niemieckim wspólna religia chrześcijańska ułatwiała zbliżenie i podnosiła prestiż Polski w chrześcijańskiej Europie. Ponadto, z jednej strony chrystianizacja uniemożliwiała Niemcom organizowanie motywowanych religijnie wypraw wojennych na ziemie polskie i podporządkowanie ich Kościołowi niemieckiemu, z drugiej zaś - wzmacniała sojusz polsko-niemiecki przeciw pogańskim Wieletom i Wolinianom na Pomorzu oraz zbliżała Polskę do podległych cesarzowi Czech.

Cesarz Otton tli, wnuk Ottona I, stworzył koncepcję ...

Czytaj cały artykuł