RegulacjeWszelkie regulacje

Jeżeli nie znajdziesz poniżej odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie lub nie znalazłeś istotnej dla Ciebie informacji związanej z regulacjami w eNumi skontaktuj się z nami, a my postaramy się odpowiedzieć na nie jak najszybciej.


Serdecznie dziękujemy Częstochowskiemu Klubowi Kolekcjonerów (www.czkk.pl) za udostępnienie folderów NBP z lat 1995-2002.

1. Informacje ogólne.
1.1. Operatorem Serwisu eNumi jest Computer Forensics Laboratory - Przemysław Rodwald, Lubowidz 56, 84-300 Lębork, NIP 841-154-36-92, REGON 771484890
1.2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1.2.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
1.2.2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).

2. Informacje w formularzach.
2.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.2. Serwis zapisuje informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP).
2.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
2.4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania zakupu abonamentu lub kontaktu:
2.5.1. podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email, imię i nazwisko oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie;
2.5.2. zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu e-usługi w naszym serwisie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres email;
2.5.3 podczas realizacji płatności przez system obsługujący transakcje płatnicze dodatkowo zostaniesz poproszony o inne dane niezbędne do realizacji płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.
2.6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi - w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do serwisów obsługujących płatności.

3. Informacja o plikach cookies.
3.1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3.3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
3.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika (np. wersja językowa);
3.3.2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3.3.3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
3.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
3.4.1. sesyjne (session cookies) - pliki tymczasowyme, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
3.4.2. stałe (persistent cookies) - pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3.5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
3.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
3.7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:
3.7.1. Polityka ochrony prywatności Google Analytics
3.7.2. Polityka prywatności PayU

4. Udostępnienie danych.
4.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
4.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
4.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
5.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.
5.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową(system) i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer , Chrome , Safari , Firefox , Opera , Android , Safari (iOS) , Windows Phone , Blackberry
Wszelkie treści prezentowane w Serwisie mają za zadanie edukowanie wszystkich zainteresowanych, mogą też stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nie jest jednak zamierzeniem autorów analiz udzielanie komukolwiek jakiejkolwiek rekomendacji co do nabycia, zbycia, lub powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej rynku monet. Wszelkie prezentowane tu analizy i wyceny mogą zatem być postrzegane jedynie jako pomocnicze, a ewentualne decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane jedynie po dalszej analizie przez inwestora, z wykorzystaniem innych źródeł, własnej wiedzy i doświadczenia inwestora, innych metod wyceny i analizy itp.

Prezentowane w Serwisie analizy i raporty nie są doradztwem inwestycyjnym w rozumieniu art. 69, par. 3, pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. - mają jedynie charakter ogólnych porad inwestycyjnych i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem, indywidualnej sytuacji klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.

Wszelkie analizy i raporty dostępne w Serwisie nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715) gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu nie zawierają bezpośredniego zalecenia podjęcia określonych działań inwestycyjnych. (Punkt 2 ma zastosowanie ponieważ podmiot, do którego należy portal nie jest firmą inwestycyjną, a podstawowym przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji).

Właściciel Serwisu nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiejkolwiek straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w serwisie analiz, raportów i wykresów.

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do portalu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego stronie lub okolicznościami za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów.

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za potencjalną niemożliwość pobierania (leżącą po stronie technicznej lub dostępowej), a co za tym idzie prezentowania przyszłych cen aukcyjnych i sklepowych. Ceny pobierane są na zasadzie parsowania stron internetowych zarówno z serwisu aukcyjnego Allegro jak i ze stron internetowych sklepów numizmatycznych. Istnieje ryzyko uniemożliwienia pobierania cen poprzez wprowadzenie ograniczeń na dostęp do stron przez te podmioty, a więc wystąpeinia przyczyn nieleżących po jego stronie Właściciela Serwisu.
Żadna część jak i całość treści, rysunków, wykresów, statystyk, cen, notowań, opracowań zawartych w Serwisie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody Włąściciela Serwisu.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów (treści, wykresów, statystyk, notowań, cen) w całości lub w części bez zgody Właścicielalub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
1. Definicje użyte w Regulaminie.
1.1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).
1.2. Usługodawca (Właściciel) - firma Computer Forensics Laboratory - Przemysław Rodwald, Lubowidz 56, 84-300 Lębork, NIP 841-154-36-92, REGON 771484890.
1.3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu i posiadająca konto w Serwisie.
1.4. Usługobiorca - Użytkownik który korzysta z zamówionej e-usługi Usługodawcy świadczonej drogą elektroniczną.
1.5. Login (adres email) - ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do konta w Serwisie oraz zamówionej e-usługi.
1.6. Hasło - ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do konta w Serwisie oraz zamówionej e-usługi.
1.7. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do utworzenia konta w Serwisie.
1.8. Serwis - platforma elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jej zasobów, udostępniona w Internecie w domenie eNumi.pl do której prawa przysługują Usługodawcy.
1.9. Abonament - opłata wnoszona z góry przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy, w formie przewidzianej w opisie e-usługi, za okres korzystania z tej usługi.
1.10. E-usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu.

2. Postanowienia ogólne.
2.1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia e-usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki zawierania i rozwiązywania umów o składanie takich e-usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia e-usług drogą elektroniczną, w szczególności składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
2.3. Zamawiając e-usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
2.4. Usługodawca informuje Użytkownika, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną e-usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem. Usługodawca zwraca szczególną uwagę Użytkownikowi na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika w Serwisie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności hasła dostępu lub udostępni te informacje osobom trzecim lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

3. Warunki świadczenia e-usług.
3.1. Dla korzystania z e-usług Serwisu konieczne jest spełnianie następujących wymogów technicznych: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej; dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW; aktywne połączenie tegoż urządzenia z siecią Internet; prawidłowo zainstalowana w tym urządzeniu przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej albo Firefox w wersji 25 lub nowszej; włączona w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej obsługa skryptów Java Script oraz obsługa ciasteczek (cookies).
3.2. Usługodawca informuje, iż korzystanie z e-usług Serwisu możliwe jest także przy wykorzystaniu innych niż wskazany w punkcie 3.1 systemów operacyjnych czy przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu, za co odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona.
3.3. Konto w Serwisie może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalny Login (adres email) oraz Hasło. Aktywacja konta w Serwisie wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.
3.4. Usługobiorcą może być Użytkownik, który: zaakceptował niniejszy Regulamin; posiada konto w Serwisie; zalogował się do swojego konta w Serwisie; opłacił abonament za e-usług, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.
3.5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie do używania osobom trzecim.
3.6. Usługi świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Usługobiorców i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób ani podmiotów, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
3.7. Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z Serwisu, nie obciążają Usługodawcy.

4. Rodzaj i zakres oferowanych e-usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia.
4.1. Usługami świadczonymi Usługobiorcy przez Usługodawcę odpłatnie są: dostęp do działów: NOTOWANIA oraz do wybranych sekcji lub danych w działach MONETY, OBSERWOWWANE, PORTFELE.
4.2. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych e-usług należy: utworzyć konto w Serwisie poprzez rejestrację w nim, zalogować się do Serwisu, dokonać przedpłaty wybranego Abonamentu.

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie e-usług drogą elektroniczną.
5.1. Umowa o świadczenie e-usług zostaje zawarta z chwilą wejścia na adres URL strony zawierającej treści udostępniane w ramach danej e-usługi i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron e-usługi.
5.2. Złożenie zamówienia na e-usługę świadczoną drogą elektroniczną następuje przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia na e-usługę.
5.3. E-usługa płatna zostaje udostępniona w pełnym zakresie niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o zrealizowanej wpłacie przez system pośredniczący w płatnościach online. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z przekazania informacji o zrealizowanej wpłacie przez system pośredniczący w płatnościach online.
5.4. Użytkownik może zrezygnować z e-usługi w dowolnym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z e-usługi na adres serwisu eNumi.pl. Rezygnacja z e-usługi nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty abonamentowej w całości, ani żadnej części.
5.5. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy: Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa lub użytkownik działa na szkodę usługodawcy.

6. Postępowanie reklamacyjne.
6.1. Reklamacje dotyczące usług można zgłaszać pisemnie wysyłając na adres Usługodawcy.
6.2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 28 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do niezbędnego minimum.
7.2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Usługobiorcę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian Użytkownicy do czasu zakończenia aktywnych abonamentów będą korzystali z Serwisu na dotychczasowych zasadach.
7.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu.